ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนรัชตวิทยาคม ก่อตั้งโดยฯพณฯจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการทหาร ค่ายธนะรัชต์ และประชาชนใกล้เคียง เดิมชื่อ “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2527 กองทัพบก  โดยศูนย์การทหารราบ ได้โอนกิจการระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนรัชตวิทยาคม

ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2539 – 2540โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงสร้างวิชาชีพ 2 (วช.2)

ปีการศึกษา 2546  สังกัดจาก กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ปีการศึกษา 2550 ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถ่ายโอนครูเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง

ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน  โรเรียนเสริมสุขภาพ  ระดับเงิน จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองจาก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม

 

ปรัชญาโรงเรียน 

ปญญา  โลกสมิ    ปช  โชโต 

ความหมาย  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนรัชตวิทยาคม  ตั้งอยู่ภายในศูนย์การทหารราบ   ค่ายธนะรัชต์    เลขที่ 125/27

หมู่ที่ 3  ตำบลเขาน้อย  อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ปข 309

ซึ่งศูนย์การทหารราบถือกรรมสิทธิ์และแบ่งพื้นที่ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา  จำนวน 70 ไร่ 2 งาน

90 ตารางวา

สิงหาคม 2020
อา พฤ
« ก.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031